e-pediatri Platformu

Değerli kullanıcılarımız,

Teknolojide yaşanan hızlı gelişme ve değişmeler, birçok alanda teknoloji kullanımını ayrıcalık olmaktan çıkararak zorunluluk haline getirmiştir. Günümüzde teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri de eğitimdir. Çağdaş eğitim bilimi, öğrenci ile iletişim, etkileşim, onu yönlendirebilme, ölçme ve değerlendirebilme yöntemleri ile öğrenmeyi öğretmeye dayanmaktadır.

Günümüzde hemşirelik eğitim programlarına başvuran öğrenci sayısının fazla, öğretim elemanı sayısının yetersiz olması, hemşireliğe özgü bilimsel bilgi miktarının artması, milenyum kuşağı ya da net (Z) kuşağı öğrencilerin beklentileri gibi nedenlerle hemşirelik eğitiminde teknolojinin kullanıldığı platformların oluşturulması gerekmektedir.

Amacımız,

Hazırlamış olduğumuz e-pediatri platformu; hemşirelik eğitiminde öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırması ve geliştirilmesinde önemli rol oynamasını ayrıca bilgilerin, düşüncelerin, duyguların geniş kitlelere daha kolay aktarılabilmesini amaçlamaktayız. Geleceğimizi oluşturan çocuklarımıza verilen bakımın daha kaliteli ve güvenli verilmesine anlamlı katkı sağlayacağına inandığımız e-öğrenme platformunu kullanımınıza sunmaktan gurur ve mutluluk duyarız.

0 +
Kayıtlı Öğrenci​
0 +
Çevirim içi Kurs​
% 0
Başarı Oranı​
En iyi öğrenme platformu

Neden en iyisiyiz

Yüksek Kaliteli Kurslar

Güncel literatür doğrultusunda sürekli olarak güncellenen içerikler

Soru, Sınav ve Ders Materyalleri

Konuların anlaşılırlığının arttırılması için hazırlanmış soru, sınav ve indirilebilir materyaller

Uzman Eğitmenler

Klinik ve akademik tecrübeye sahip eğitmenlerin hazırladığı kurslar

Soru & Cevap

Eğitmenlere sorular sorup anlaşılmayan noktalarda cevap alabileceksiniz.

E-pediatri platformu ile ilgili üyelerin düşünceleri

Ne Söylüyorlar?