Değerli kullanıcılarımız,

Teknolojide yaşanan hızlı gelişme ve değişmeler, bir çok alanda teknoloji kullanımını ayrıcalık olmaktan çıkararak zorunluluk haline getirmiştir. Günümüzde teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri de eğitimdir. Çağdaş eğitim bilimi, öğrenci ile iletişim, etkileşim, onu yönlendirebilme, ölçme ve değerlendirebilme yöntemleri ile öğrenmeyi öğretmeye dayanmaktadır.
Günümüzde hemşirelik eğitim programlarına başvuran öğrenci sayısının fazla, öğretim elemanı sayısının yetersiz olması, hemşireliğe özgü bilimsel bilgi miktarının artması, milenyum kuşağı ya da net (Z) kuşağı öğrencilerin beklentileri gibi nedenlerle hemşirelik eğitiminde teknolojinin kullanıldığı platformların oluşturulması gerekmektedir. Hazırlamış olduğumuz e-pediatri platformunun; hemşirelik eğitiminde öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırması ve geliştirilmesinde önemli rol oynayacağı ayrıca bilgilerin, düşüncelerin, duyguların geniş kitlelere daha kolay aktarılabilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.
Geleceğimizi oluşturan çocuklarımıza verilen bakımın daha kaliteli ve güvenli verilmesine anlamlı katkı sağlayacağına inandığımız e-öğrenme platformunu kullanımınıza sunmaktan gurur ve mutluluk duyarız.
e-pediatri

Çevrimiçi Öğrenme İle Kendinizi Geliştirin

E-Sınıflarda Yapacağınız E-Dersler İle
Gerçek Başarıya Ulaşın.

Neler Söylediler?

E-Öğretim Platformumuz Üzerinden Aldığımız Bazı Yorumlar

Referans - Partnerlerimiz

Projemize referans ve partner olan firmalarımız