E-Pediatrinin 5 E’si

0 Yorum

 

  1. Efficiency (Verimlilik): E-pediatri ulaşılabilirliğinin kolaylığı, motivasyonel olması nedeniyle kullanıcıları açısından verimlili olacağı düşünülmektedir.
  2. Enhancing Quality of Care (Bakım Kalitesini Artırmak): Geleceğimiz olan çocuklarımızın bakım kalitesini arttırmak için pediatri hemşirelerine eğitim metaryalleri içermektedir.
  3. Evidence Based (Kanıta Dayalı): E-pediatrideki eğitim videoları alanda temel kaynaklar referans alınarak oluşturulmuştur.
  4. Encouragement (Teşvik): E-pediatri hemşirelik eğitiminde önemli rolü olan dışsal güdülenme kaynaklarını içermektedir.
  5. Extending the Scope of Nursing Education (Hemşirelik Eğitimi Kapsamının Genişletilmesi): E-pediatri ile bilgilerin geniş kitlelere daha kolay aktarılabilinecektir.