E-Pediatri; e-Öğrenme Platformu Nedir? Pediatri Hemşireliğine Katkıları Nelerdir?

0 Yorum

E-Öğrenme’nin kelime anlamı elektronik öğrenmedir. E-pediatri; geleneksel eğitim anlayışından en büyük farkı, içerdiği teknoloji boyutu gibi görünse de gerçekte köklü bir değişimi öngörmektedir. E-pediatri; bireyi merkeze alan, onu bilgiye ulaşma yönünde motive eden ve ona öncelik veren bir platformdur. E-öğrenme ile öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan eğitim etkinlikleri gerçekleştirile bilinir.

Pediatri Hemşireliği eğitiminde e-Öğrenmenin kullanılması öğrencilere istedikleri zaman, eksik olduklarını düşündükleri yada tekrar etmek istedikleri bilgilere ulaşmalarını sağlar. Ayrıca telefon, tablet ve bilgisayar ortamına uyumlu olması bilgiye ulaşma konusunda kolaylık yaratır. İnternet ortamındaki bilgi kirliliğindense öğrenciye doğru bilgilerin aktarılmasını kolaylaştırır. Yine konu sonlarında küçük sınavlarla eksiklerini fark etmesine ve istediği kadar tekrar edebilme olanağı sunar.

E-pediatri’nin sağladığı tüm bu kolaylıklar düşünüldüğünde kullanılmasının pediatri hemşireliği eğitimine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.